• Šifra predmeta:6305
  • Kreditne točke:24
  • Semester: celoletni
  • Vsebina

Predmet je namenjen pripravi in izdelavi magistrskega dela.

  • Študijski programi
  • Izvajalci
Drugo
Prostor:R2.09 - Kabinet