• Šifra predmeta:63208
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Cilj predmeta je študentom računalništva in informatike predstaviti osnove o podatkovnih bazah, to je, kaj so prednosti uporabe podatkovnih baz v primerjavi z drugimi načini shranjevanja podatkov; kako podatkovne baze delujejo in kako upravljamo z njimi; kaj so sistemi za upravljanje s podatkovnimi bazami? Kaj zmorejo; kako načrtujemo podatkovne baze? ipd.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.46 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.42 - Laboratorij LPT
Asistent
Prostor:R2.58 - Kabinet