• Šifra predmeta:63210
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Cilj predmeta je podati splošni uvod v področje interakcije med človekom in računalnikom. Študentje naj razumejo širok razpon osnovnih konceptov pri komunikaciji med človekom in računalnikom ter naj so sposobni uporabiti osnovne principe, navodila in tehnike načrtovanja za: načrtovanje uporabniških vmesnikov oziroma interaktivnih aplikacij, za njihovo analizo in evaluacijo ter za vrednotenje njihove uporabnosti.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.05
Asistent
Prostor:R3.14