• Šifra predmeta:63218
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina
Cilj predmeta je poznavanje zgradbe in delovanja mikroprocesorjev, mikrokrmilnikov, različnih tipov prepomnilnikov, glavnega pomnilnika in navideznega pomnilnika, spoznamo se pa tudi z vhodno/izhodnimi napravami oziroma celotnimi vhodno/izhodnimi sistemi.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.55 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.41 - Laboratorij LASPP
Asistent
Prostor:R2.41 - Laboratorij LASPP