• Šifra predmeta:63219
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Cilj predmeta je nadgraditi osnovno poznavanje in razumevanje pojmov matematične analize in linearne algebre z zahtevnejšimi pojmi, prikazati njihovo uporabo pri matematičnem modeliranju pojavov v računalništvu in drugih znanostih in osnovne metode za računanje dobljenih modelov.

Za opravljen predmet mora študent rešiti tri samostojne domače naloge (ena DN ob koncu vsakega izmed naslednjih mesecev: marec, april, maj), en skupinski projekt (v maju) in uspešno opraviti teoretični izpit v enem od razpisanih izpitnih rokih.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.70 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.26 - Laboratorij LMMRI
PK
Asistent
Prostor:R3.26 - Laboratorij LMMRI
Drugo
Prostor:R3.15 - Kabinet