• Šifra predmeta:63225
  • Kreditne točke:6
  • Semester: bločni
  • Vsebina

Strojno ucenje na grafih

Termin izvedbe: od 26. 9. do 9. 12. 2023

Svetovni splet, blogosfero, neposredno sporočanje in Facebook je vse moč opredeliti kot prepletanje med vsebino bogato z informacijami, milijoni posameznikov in organizacij, ki le-to uporabljajo in soustvarjajo, ter tehnologijo, ki vse to podpira. Vsebina predmeta bo zajemala rezultate zadnjih raziskav na področju zgradbe in analize takih velikih družbenih in informacijskih omrežij ter modelov in algoritmov za abstrakcijo njihovih osnovnih lastnosti. Poseben poudarek bo na praktičnih pristopih za analizo zelo velikih omrežjih ter razumevanju omrežij na podlagi različnih modelov njihove zgradbe in razvoja.

Predmet temelji na predmetu CS224W, ki ga ponuja Univerza Stanford. Natančno bomo sledili urniku, gradivu, obveznostim, ocenjevanju ipd. predmeta CS224W. Za več glej eUcilnica.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Asistent
Prostor:R2.49 - Kabinet