• Šifra predmeta:63226
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Pri predmetu Tehnologija upravljanja podatkov bomo obdelali nekatere napredne teme s področja podatkovnih baz, ki se tičejo upravljanja s podatki (angl. data management) in s tem zagotavljajo kvalitetnejši dostop do informacij, ki se v podatkih skrivajo. Spoznali se bomo s pristopi za organizacijo shranjevanja podatkov v transakcijske in analitične namene in seznanili z nekaterimi sodobnimi trendi na povezanih področjih, kot so npr. podatkovna skladišča, podatkovno rudarjenje, podatkovni tokovi in sodobne nerelacijske podatkovne baze. Predmet se tesno navezuje na dva predmeta nižjih letnikov, in sicer na Osnove podatkovnih baz (osnove, načrtovanje, normalizacija, SQL) in Programiranje 1 (uporaba orodij, Java/Python).

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.04 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.15 - Kabinet