• Šifra predmeta:63249
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

1.     Uvod in temeljne definicije.

2.         E-poslovanje kot prva faza digitalne transformacije, industrija 4.0 kot druga faza digitalne transformacije.

3.         Sistemski pogled (poslovna dinamika) na e-poslovanje skozi analizo generičnih struktur (zunanje in notranje logistične verige in verige dodane vrednosti ter vpliv odločanja na njihovo obnašanje).

4.         Tehnološki vidiki: RIP, XML, spletne storitve, komponentne arhitekture, digitalni plačilni sistemi in bločne verige (BitCoin), semantični splet, integracija podatkov, integracija poslovnih procesov (BPEL, BPNM), internet stvari, mobilne aplikacije, varnost pri e-poslovanju.

5.         Organizacijski vidiki: evolucija poslovnih funkcij, procesov in informacijskih sistemov, novi poslovni modeli, revizijski postopki  (COBIT).

6.         Zadnji trendi – prodor na umetni inteligenci (UI) temelječih rešitev, poslovne simulacije s pomočjo umentnih agentov, osnove strojnega učenja s pomočjo agentnih simulacij.

7.         Zakonodajni vidiki s poudarkom na ZEPEP, ZEPEP-A, ZEKOM in KZ.

8.         Specifični vidiki načrtovanja in vpeljave sistemov e-poslovanja: spremembe  strateškega načrtovanja IS, uporaba formalnih metod (jezik Z), skladnost s pomebnejšimi standardi kot je Common Criteria.

9.         Varovanje intelektualne lastnine, kokretnih pristopi in najnovejša zakonodaja.

10.        Zaključki.

11.        Addendum: Mini vložki s praktičnim delom, ki pokrivajo najnovejše trende.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.68 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.50 - Laboratorij LEM
Drugo
Prostor:R3.50 - Laboratorij LEM