• Šifra predmeta:63250
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Predmet seznanja študente s ključnimi sodobnimi koncepti organizacije in managementa. Namenjen je predvsem temu, da študentje spoznajo širše poslovno okolje, delovanje sodobnih podjetij in javnih zavodov ter pridobijo osnovna managerska in organizacijska znanja za njihovo uspešno vodenje.

 

Študenti opravljajo seminarske naloge (analiza uspešnosti poslovanja izbranega podjetja in vrednotenje izbranega podjetja v parih), ki se jih zagovarja zadnji mesec semestra, kolokvije iz snovi obravnavane na predavanjih in končni izpit iz snovi obravnavane na predavanjih.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.62 - Kabinet