• Šifra predmeta:63254
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Cilj predmeta je pridobiti znanja o postopkih razvoja programske opreme s posebnim poudarkom na razvoju strežniških (server-side, datacenter, cloud) aplikacij, torej aplikacij, ki se uporabljajo v velikih informacijskih sistemih podjetij ali velikih spletnih aplikacij (npr. Facebook, LinkedIn, spletnih trgovin kot so Amazon, mimovrste, ebay in podobnih). Te aplikacije, ki delujejo na velikih strežniških sistemih, morajo biti sposobne servisirat množico sočasnih uporabnikov, hkrati pa delovati hitro in zanesljivo. Pri predmetu se bomo v ta namen spoznali s tehnologijami Java Enterprise Edition (Java EE oz. JEE), ki je de-facto standard za razvoj takih aplikacij in je osnova za aplikacijske strežnike, kot so IBM WebSphere, Oracle WebLogic, JBoss, TomEE, Oracle GlassFish, ipd.

 

Spoznali bomo tehnologije JSF (Java Server Faces), RMI (Remote Method Invocation), JDBC in JPA (Java Persistent Architecture), EJB (Enterprise Java Beans), JMS (Java Message Service), JAX-WS (Java API for XML Web Services), JAX-RS (Java API for RESTful Services), JTS (Java Transaction Service), itd. ter specifikacij WSDL, SOAP, XSD, itd.
Predmet je praktično orientiran in na vajah študentje razvijajo strežniško aplikacijo po lastni izbiri, pri kateri uporabljajo omenjene tehnologije. Ob koncu predmeta je poleg znanja rezultat tudi delujoča aplikacija. Študentje bodo pripravljeni na zahtevne razvojne projekte in njihovo vodenje.
V okviru predmeta bo najboljšim študentom omogočena pridobitev originalnega Oraclovega ali IBM certifikata za Java EE razvijalca.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci