• Šifra predmeta:63255
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Pri predmetu Spletno programiranje se bomo posvetili pregledu nad tehnologijami, ki se uporabljajo pri delovanju spleta, spletnih strežnikov, brskalnikov, spletnih aplikacij in verige blokov.

Pregledali bomo osnove izdelave in oblikovanja spletnih strani (HTML5 in CSS3), jih nadgradili s pregledom tehnologij na strani odjemalca (JavaScript) in strežnika (Node.js) ter implementirali REST API dostop do podatkovne baze (MongoDB). Aplikacijo bomo varnostno nadgradili, jo s pomočjo pametne pogodbe povezali s porazdeljeno verigo blokov (Ethereum) in ji dodali progresivne funkcionalnosti (PWA).

Cilj predmeta je študentu podati širino znanj, povezanih z delovanje raznovrstnih sodobnih spletnih tehnologij in razvojnih okolij in študenta usposobiti za samostojno učenje novih heterogenih tehnologij v razvoju ter ga predvsem seznaniti s celostnim razvojem spletnih aplikacij porazdeljenih in decentraliziranih spletnih aplikacij.

Predmet je sestavljen iz predavanj, laboratorijskih vaj in projekta (lastne spletne aplikacije), ki ga študenti po delih zagovarjajo skozi celoten semester.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
10
ur
laboratorijskih vaj
20
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.49 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.42 - Laboratorij LPT