• Šifra predmeta:63258
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Cilj predmeta je predstaviti temelje načrtovanja, analize in delovanja protokolov na splošno ter podrobno predstaviti nekatere standardne protokole. Kompetence, ki jih bodo študentje pridobili, so zlasti razumevanje delovanja protokolov in njihove medsebojne povezanosti, sposobnost načrtovanja, in analize lastnih protokolov in poznavanje pomembnejših standardnih protokolov različnih plasti. Spoznali bodo večpredstavne in avtentikacijske protokole, protokole za nadzor omrežij (SNMP),  mehanizme prehoda z IPv4 na IPv6, avtomobilske protokole in protokole v porazdeljenih sistemih (volitve, agreement,...). Nekatere protokole bodo na vajah preizkusili tudi praktično in jih združili v postavitev celotnega sistema, kot ga bi potrebovalo tipično manjše podjetje.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.71
Asistent
Prostor:R3.72 - Laboratorij LRK