• Šifra predmeta:63260
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Študenta želimo naučiti za samostojno uporabo in načrtovanje digitalnih vezij z uporabo načrtovalskega orodja. Pri tem ga opozorimo na specifičnosti le-tega in naučimo upoštevati in izkoriščati le-te rešitve. Uvod v načrtovanje in testiranje digitalnih sistemov; Jeziki za opis strojne opreme (VHDL, Verilog, Abel, …);Tehnologija in pregled programabilnih vezij; Računalniška aritmetika in načrtovanje in sinteza odločitvenih vezij, modulske in dvonivojske realizacije;Načrtovanje sekvenčnih vezij: sinhrona in asinhrona vezja, pomnilne celice, register, registerski niz, števci, splošni končni avtomat, pomnilnik, …);Urin signal: sinteza, distribucija, »clock gating«;Načrtovanje (mikro)procesorja: podatkovne poti, kontrolna enota, vh/izh vmesniki; Modularna gradnja sistemov: sistem na čipu (SOC, System-on-Chip);

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
PB
Nosilec predmeta
Prostor:R2.55 - Kabinet
Nosilec predmeta
Prostor:R2.31