• Šifra predmeta:63261
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Tehnologija izdelovanja polprevodnikov je trčila ob fizikalne omejitve, ki trenutno preprečujejo večjo miniaturizacijo čipov in z njo izdelovanje varčnejših in hitrejših procesorjev. V zadnjem času nas zato mediji dnevno zasipavajo z novicami o novih in novih napravah z večjedrnimi procesorji ter splošno namenskimi grafičnimi procesnimi enotami na eni strani in najrazličnejšimi računalniškimi gručami ter storitvami v oblaku na drugi strani.

Da pa bi vse te naprave znali popolnoma izkoristiti, je potrebno poznati ustroj teh sistemov in njihove programske vmesnike. Tekom semestra se bomo spoznali z več-nitnim programiranjem, z vmesnikom Open MP za programiranje večjedrnih procesorjev, s programiranjem splošno namenskih grafičnih procesnih enot in s knjižnico Open CL, s knjižnico MPI za delo s porazdeljenimi sistemi, z mrežnim računalništvom ter z računalništvom v oblaku.

Na izbranih primerih bomo spoznali pasti vzporednih in paralelnih sistemov, jih poskušali razumeti in zaobiti. Z znanji, ki jih boste pridobili pri predmetu, boste za izbrane aplikacije sposobni sami izbrati najprimernejšo strojno opremo in napisali dobre in učinkovite programe.

Vaje pri predmetu so obvezne in se ocenjujejo. Na vajah vsak teden dobite kratko nalogo, ki je vezana na predavano snov. Za pozitivno oceno iz vaj morate rešiti vsaj 80 % kratkih nalog. Kratke naloge predstavljajo eno tretjino končne ocene. Drugo tretjino predstavlja ocena izdelave obsežnejšega algoritma na dveh različnih paralelnih platformah. Zadnjo tretjino ocene dobite iz znanja na ustnem izpitu.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.56 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.41 - Laboratorij LASPP