• Šifra predmeta:63288
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.21 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.33 - Laboratorij LRV