• Šifra predmeta:63501
  • Kreditne točke:5
  • Semester: poletni
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
10
ur
laboratorijskih vaj
15
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.58 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.55 - Kabinet