• Šifra predmeta:63503
  • Kreditne točke:5
  • Semester: poletni
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
40
ur
predavanj
15
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.58 - Kabinet