• Šifra predmeta:63506
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

 

  1. Linearna algebra: vektorski prostori, linearne in afine preslikave, skalarni produkt, aplikacije.
  2. Matematična analiza: potenčne in trigonometrične vrste, integralske in diskretne transformacije, funkcije več spremenljivk, ekstremi in zvezne optimizacijske naloge, dvojni integrali, vektorska analiza.
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
avditornih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.16 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.26 - Laboratorij LMMRI
PK
Asistent
Prostor:R3.26 - Laboratorij LMMRI