• Šifra predmeta:63506
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Računalništvo je tesno povezano z matematiko in temeljito poznavanje matematičnih osnov je pogoj za natančno razumevanje vsebin pri študiju računalništva in informatike. Namen predmeta Matematika 1 je poglobiti znanje in razumevanje pojmov, ki jih boste uporabljali: 

  1. Linearna algebra: matrične norme, Kroneckerjev produkt, Schurov komplement, pozitivno semidefinitne matrike, razcep Choleskega, vektorski prostori in linearne preslikave, geometrija linearnih preslikav, afine preslikave. 
  2. Analiza: funkcije in vektorske funkcije več spremenljivk, Jacobijeva matrika, večkratni integrali, ektremi funkcij več spremenljivk, optimizacijski problemi, Karush-Kuhn-Tuckerjevi pogoji.
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
avditornih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.16 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.26 - Laboratorij LMMRI
PK
Asistent
Prostor:R3.26 - Laboratorij LMMRI