• Šifra predmeta:63530
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Verjetno je eden največjih čarov računalništva in informatike, da se pojavlja tako pogosto v povezavi z drugimi vedami in digitalna forenzika je še eno od teh področij. Digitalna forenzika je veja forenzične znanosti, ki se ukvarja z zajemom in obnovo podatkov, katere najdemo v digitalnih napravah. Slednji so pogosto povezani z računalniškim kriminalom. Predmet bo razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali osnove, ki jih moramo upoštevati pri izvajanju digitalne forenzike, da bo dokaz verodostojen. V drugem in večjem delu se bomo sprehodili skozi različne operacijske sisteme in omrežne tehnologije. Pri tem se bomo srečali s tehnološkimi postopki, ki omogočajo zajem forenzičnih podatkov.

Študentove obveznosti sestoje iz domačih nalog (kvizi), laboratorijske domače naloge, kjer simulirajo izvedbo forenzične preiskave, in seminarske naloge, kjer se srečajo z najnovejšimi dognanji stroke.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
AB
Nosilec predmeta
Prostor:R3.67 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.41 - Računalniški center, vodja
Asistent
Prostor:R3.50 - Laboratorij LEM