• Šifra predmeta:63536
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Orodja za analizo velikih podatkovnih baz

Termin  izvajanja: od 6. 1. do 14. 3. 2025

Pregledali bomo algoritme strojnega učenja in iskanja znanja v podatkih, ki zmorejo obdelati zelo velike količine podatkov. Poudarek bo na postopku "Map-Reduce" za ustvarjanje vzporednih algoritmov.

Med drugim bomo obravnavali: pogosto ponavlajoče se stvari v košaricah in povezovalna pravila, učinkovito iskanje sosedov v velikih podatkih, zgoščevanje s sosednostjo (LSH), zmanjševanje dimenzionalnosti, priporočilne sisteme, odkrivanje skupin v podatkih, analiza povezav (PageRank), nadzorovano strojno učenje na velikih podatkih, učenje s podatkovnih tokov, iskanje znanja v strukturiranih virih na spletu in spletno oglašanje.

 

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Asistent
Prostor:R3.69 - Kabinet
Drugo
Prostor:R2.58 - Kabinet