• Šifra predmeta:63536C
  • Vsebina

Računalništvo v megli za pametne storitve

Cilj predmeta je študente naučiti celotnega procesa razvoja pametnih aplikacij. Gre za aplikacije, ki imajo še posebej izražene uporabniške, aplikacijske in sistemske zahteve. Običajno temeljijo na internetu stvari, umetni inteligenci, računalništvu v oblaku ter na tehnologijah veriženja blokov. Računalništvo v megli predstavlja nekakšno skupno ime za vse te tehnologije.

Predlagani predmet se bo osredotočil na teorijo in prakso pri razvoju kompleksnih, komponentnih, večstopenjsko (od roba omrežja do oblaka) zasnovanih aplikacij. Študent bo pridobil znanja s področja programskega inženirstva na preseku omenjenih štirih tehnoloških zvrsti. Cilj predmeta je okrepiti razumevanje primerov uporabe, funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev, pristopov k načrtovanju, aktualnih pristopov za reševanje specifičnih zahtev po zanesljivem delovanju, kakovosti storitve, zaupanju ter tudi poglavitnih tehnologij, ki se uporabljajo z namenom naslavljanja celotnega nabora zahtev, vključno s procesom integracije aplikacij, orkestracije in nadzorom nad njihovim izvajanjem.

Za ta predmet je potrebno splošno znanje, izkušnje in/ali zanimanje s področja programskega inženirstva, kulture in prakse DevOps, interneta stvari, umetne inteligence, inženirstva uporabniških, aplikacijskih in sistemskih zahtev, distribuiranega računalništva, modeliranja kakovosti storitev, sodobnih pristopov za upravljanje s podatki, integracije programske opreme, ambientne inteligence, mobilnega zaznavanja in kibernetskih sistemov. Poglobljeno znanje na katerem koli od naštetih področij je zelo dobrodošlo. Predmet Postopki razvoja programske opreme (63254) je zahtevan za vse UN ali MAG študente.

Potek: predavanja; laboratorijske vaje, kjer študenti spremljajo postopek razvoja večstopenjske pametne aplikacije, seminarsko delo (projekt), kjer študenti razvijajo in integrirajo pametno aplikacijo z upoštevanjem pojava in prakse DevOps; posvetovanja; študij literature.

Preizkus znanj: Laboratorijske vaje (50 točk), to je,  predlog projekta (10 točk), napredek na polovici (10 točk), končna prezentacija in poročilo (30 točk); končni izpit (50 točk).

Dobrodošli na predstavitveno predavanje, ki bo 16. januarja 2020 ob 14. uri. Prejeli boste svoj fri žeton v obliki bankovca, ki ga boste lahko pozneje uporabili na vajah. Informacije sledijo!

Predavanja so odprtega značaja in jih lahko pridejo poslušati vsi zainteresirani, tudi gosti!

 

  • Študijski programi