• Šifra predmeta:63545B
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Uvod v omrežno znanost. Teorija grafov. Realna omrežja.

Položaj vozlišč. Spektralne in razdaljnostne mere središčnosti vozlišč. Koeficienti nakopičenosti. Algoritmi analize povezav.

Pomembnost povezav. Mere vmesne središčnosti povezav. Vpetost in topološko prekrivanje.

Podobnost vozlišč. Lokalna in globalna podobnost vozlišč. Strukturna in regularna ekvivalenca.

Fragmenti vozlišč. Egocentrična analiza. Motivi in grafki omrežij. Konveksni podgrafi. Porazdelitve orbit vozlišč.

Razbitje grafov. Bisekcija grafov. Spektralna analiza. Hierarhično razvrščanje. Jedrno-obrobna zgradba.

Razvrščanje omrežij. Optimizacija modularnosti. Odkrivanje skupnosti. Bločno modeliranje.

Struktura omrežji. Brezlestvična in omrežja malega sveta. Mešanje vozlišč.

Modeliranje omrežij. Erdos-Renyi. Watts-Strogatz. Price, Barabasi-Albert in konfiguracijski modeli.

Abstrakcija omrežij. Predstavitve omrežij. Strukturna primerjava omrežij. Vzorčenje omrežij. Algoritmi postavitve vozlišč. Prikazi omrežij.

Rudarjenje omrežij. Klasifikacija in rangiranje vozlišč. Inferenca omrežij in napovedovanje povezav. Strojno učenje z grafi.

Izbrani primeri uporabe analize omrežij. Odkrivanje goljufij. Programski inženiring

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.49 - Kabinet