• Šifra predmeta:63552
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Predmet vsebuje različne napredne teme s področja zaznavanja gibanja z metodami računalniškega vida. Konkretna vsebina se bo letno prilagajala trendom na tem hitro razvijajočem se področju. Trenutne aktualne teme obsegajo:
1.    Pregled področja ocenjevanja gibanja in aplikacije.
2.    Ocenjevanje optičnega toka z metodami najmanjših kvadratov.
3.    Ocenjevanje optičnega toka z variacijskim računom.
4.    Sledenje s parametrično predlogo po postopku Lucas-Kanade.
5.    Sledenje s histogrami po postopku srednjega premika (Mean Shift).
6.    Sledenje z detekcijo in diskriminativnimi slediniki.
7.    Rekurzivni Bayesovi filtri za sprotno ocenjevanje stanj.
8.    Sledenje s Kalmanovim filtrom.
9.    Sledenje s filtri z delci.
10.   Sledenje deformabilnih objektov s konstelacijskimi modeli.
11.   Metodologije primerjave sledilnikov.
12. Metode dolgoročnega sledenja z detekcijo.

Obvezno sprotno delo obsega 4 dvotedenske naloge (opravite doma s konzultacijami pri asistentu in profesorju), ki se začnejo s pričetkom semestra in eno daljšo nalogo, ki jo opravite v zadnjem delu semestra. Delo obsega še 4 neobvezne domače naloge (obseg okoli 1h dela). Več informacij o obveznostih in ocenjevanju najdete na spletni učilnici.

Predmet je v zgornji četrtini na lestvici ocenjene težavnosti predmetov na FRI (študentske ocene). Veliko dela, ampak se veliko naučiš.

 

 

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.57 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.37 - Laboratorij LUVSS