• Šifra predmeta:63561
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Uvod v globoko učenje. Zgodovinski pregled. Aplikacije globokega učenja.
Učenje globokih nevronskih mrež. Naprej povezane nevronske mreže. Stohastični gradientni spust. Vzvratno razširjanje napake. Aktivacijske in cenilne funkcije. Regularizacija, inicializacija, normalizacija. Posodabljanje parametrov.
Konvolucijske nevronske mreže. Konvolucijska plast. Združevalna plast. Arhitekture globokih nevronskih mrež. Klasifikacija slik. Segmentacija slik. Vizualizacija in interpretacija globokih nevronskih mrež.
Rekurentne nevronske mreže. Vzvratno razširjanje napake skozi čas. RNN. LSTM. GRU. Jezikovni model in generiranje sekvenc. Podnaslavljanje slik.
Onkraj nadzorovanega učenja. Avtoenkoderji. Variacijski avtoenkoderji. GAN. Globoko spodbujevano učenje.
Aplikacije globokega učenja. Računalniški vid. Prepoznavanje govora. Obdelava naravnega jezika.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.57 - Kabinet
VZ
Asistent
Prostor:R2.37 - Laboratorij LUVSS