• Šifra predmeta:63565
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Predmet predstavlja uvod in pregled tem, ki so pomembne za podatkovne vede. Predavatelji in gostje iz industrije in raziskovalnih ustanov bodo študentom predstavili te teme.

Delo s podatki. Pridobivanje. Procesiranje. Hranjenje. Povzemanje. Čiščenje.

Analiza podatkov. Napovedovanje. Gručenje. Statistično sklepanje.

Poslovni in družbeni vidiki. Zasebnost. Varnost. Etika. Licenciranje. Intelektualna lastnina.

Dobre prakse (orodja). Programiranje, standardi programske kode (Python). Upravljanje z različicami (git, Github). Ponovljivost (Jupyter). Stavljenje (LaTeX). Javni repozitoriji (ArXiv, Zenodo).
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.08 - Kabinet
Nosilec predmeta
Prostor:R2.58 - Kabinet