• Šifra predmeta:63567
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Matrična in tenzorska algebra. Notacija. Odvodi.

Teorija. Gradient. Konveksnost in stroga konveksnost. Lipschitzeve funkcije. Optimizacija z omejitvami. Dualne funkcije. Dualni optimizacijski problemi. Krepka dualnost. Slaterjev pogoj. Karush-Kuhn-Tuckerjev pogoj. 

Optimizacijske metode. Gradientna metoda. Stohastična gradientna metoda. Kvazi-Newtonova metoda. Subgradientna metoda. Pospešena gradientna metoda. Metode notranje točke. ADMM. Adaptivne gradientne metode.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
avditornih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.09 - Kabinet
Nosilec predmeta
Prostor:R2.04 - Kabinet
Nosilec predmeta
Prostor:R3.15 - Kabinet
Nosilec predmeta
Prostor:R3.70 - Kabinet
Drugo
Prostor:R3.16 - Kabinet