• Šifra predmeta:63706
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Ko Programiranje 1 študenta uvede v čare programerskega razmišljanja, je čas za Programiranje 2, kjer mu razširimo in poglobimo perspektivo.  Spoznali bomo sodoben, splošno namenski, hiter, varen, robusten, predmetno usmerjen programski jezik Java.  Jezik je zelo priljubljen in razširjen in sodi v nujno splošno izobrazbo vsakega sodobnega računalnikarja. Poleg pojmov, ki se nanašajo na konkretne programske konstrukte (podatkovni tipi, spremenljivke, izrazi, operatorji, pomnilnik, ...), bodo študentje spoznali programerske pristope, ki se uporabljajo v praksi in načine reševanja problemov. Naučili se bodo delati z datotekami, izjemami in podatkovnimi zbirkami ter napisati javanski okenski program z vsemi elementi grafičnega uporabniškega vmesnika.

Predmet je zelo praktično naravnan. Za vsak predstavljen teoretični koncept ali programski konstrukt je na  predavanjih prikazana tudi njegova uporaba v konkretnih primerih. Preko nalog, ki jih študentje rešujejo na vajah in doma kot domače naloge, pa imajo priložnost, da pridobljeno znanje utrjujejo in poglabljajo.

Študent v okviru tega predmeta samostojno reši približno 25 različnih nalog, polovico od tega na vajah, drugo polovico pa doma.  S tem pridobi dovolj "kilometrine", da mu Java postane priročno in dobro poznano orodje za reševanje različnih problemov, na katere bo naletel v prihodnjih letih na fakulteti in kasneje na delovnem mestu.   

Obveznosti študenta predstavljajo tedenske domače naloge, sodelovanje na vajah, reševanje kvizov in končni izpit.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.61 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.50 - Laboratorij LEM
Asistent
Prostor:R2.29 - Laboratorij LGM
Asistent
Prostor:R2.26 - Laboratorij LKM
Asistent
Prostor:R2.37 - Laboratorij LUVSS