• Šifra predmeta:63711
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Programiranje brez poznavanja algoritmov in podatkovnih struktur (APS) je kot trenje orehov brez kladiva - gre bolj počasi, lahko ostaneš lačen. Pri APS bomo za različne vrste orehov spoznavali različna kladiva. Za orehi se seveda skrivajo računalniški problemi, za kladivi pa postopki reševanja problemov in hranjenja podatkov. Če uživate v programiranju, boste po APS še bolj.

Računalniškim postopkom bolj umetelno pravimo tudi algoritmi, načinu hranjenja podatkov pa podatkovne strukture. Spoznali boste algoritme za različne probleme. Tako se boste naučili hitro množiti, urejati karte na sto in en način, iz velikh problemov delati manjše, požrešno zlagati stvari v vrečke in še in še - življenje vam bo postalo popolnoma jasno in enostavno. Razkrite vam bodo dobro varovane skrivnosti podatkovnih struktur. Spoznali boste, da računalniški podatki niso le števila, nizi in tabele, ampak obstajajo tudi skladi, vrste, seznami, drevesa, kopice, grafi itd. Od daleč boste prepoznali, kateri algoritem je hitrejši in katero drevo je višje - vaše ali sosedovo. Še več, spoznali boste različne metode za reševanje življensko pomembnih problemov in nenazadnje naučili se boste napisati hitrejši in lepši algoritem kot sosed. Razen, če seveda vaš sosed ni poslušal APS.

"May the source be with you."

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.31
Nosilec predmeta
Prostor:R2.61 - Kabinet
Nosilec predmeta
Prostor:R2.61 - Kabinet
Nosilec predmeta
Prostor:R2.50 - Kabinet