• Šifra predmeta:63713
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Dandanes smo priča eksponentni rasti količine podatkov. Poznavanje sodobnih tehnologij s področja podatkovnih baz ter poznavanje pristopov za načrtovanje le teh je zato ključno tako za razumevanje delovanja sodobnih informacijskih sistemov kot za uspešno profesionalno delo na področju računalništva in informatike.

V okviru predmeta Podatkovne baze 2 boste nadgradili znanje o relacijskih podatkovnih bazah in se naučili sistematičnega pristopa za njihovo načrtovanje. Predmet se bo posvetil tudi indeksiranju podatkov in optimizaciji poizvedb. Del predmeta se bo posvetil tudi obvladovanju velikih količin podatkov in podatkovnim bazam, ki to omogočajo. Pogledali si bomo različne tipe NoSQL podatkovnih baz. Spoznali bomo particioniranje podatkov, replikacije in map-reduce za poizvedovanje. Laboratorijske vaje vam bodo omogočile preizkus različnih konceptov s področja podatkovnih baz v praksi.

Predmetno delo vključuje izdelavo seminarske naloge v dveh, enako zahtevnih, delih ter končni izpit. Prvi del seminarske naloge se izdela do sredine novembra, drugi del pa do konca semestra. Izpit je mogoče opraviti tudi z dvema kolokvijema, ki se opravljata na sredini in na koncu semestra.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.58 - Kabinet