• Šifra predmeta:63726
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Informacijska doba ni zaznamovana le z vseprisotno mrežo računalnikov
in informacijskih tehnologij; temveč tudi s pojavitvijo novih možnosti
izražanja in komunikacije, vzponom digitalne kulture in novih načinov
interakcije. Video, digitalna fotografija in grafika, digitalna
televizija in druge tehnologije se povezujejo v hipermedijsko protezo
človeštva. Proust bi dejal, da za prava odkritja ne potrebujemo novih
obzorij, temveč nove oči*. Zato bomo spoznali, kako multimedijo
uporabljamo, dojemamo, in produciramo. Kako lahko posnamemo
prepričljiv dokumentarec, kakšne so zakonitosti snemanja in montaže,
katere naprave in programje lahko uporabimo, in kakšne bodo
multimedijske tehnologije jutrišnjega dne? Z urjenjem ustvarjalnosti
bomo izdelali napredna hipermedijska okolja.

* Proust je tudi prijavil, naj lepa dekleta prepustimo možem brez
domišljije, vendar to ni del učnega programa pri tem predmetu.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.15 - Kabinet