• Šifra predmeta:63818
  • Kreditne točke:5
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
15
ur
predavanj
15
ur
avditornih vaj
20
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
DM
Nosilec predmeta
Prostor:R3.72 - Laboratorij LRK
Drugo
Prostor:R3.15 - Kabinet