• Šifra predmeta:63833
  • Kreditne točke:5
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Izbrana poglavja iz programskega inženirstva

Pri predmetu bodo predstavljena in obdelana izbrana poglavja z interneta stvari, umetne inteligence, računalništva od oblaka do roba, semantičnih tehnologij in tehnologij veriženja blokov z namenom razvoja novih na človeka osredotočenih pametnih in zapupanja vrednih storitev storitev in aplikacij.

Predmet bo pokrival naslednja področja:

1. glavne koncepte, vizijo in cilje računalništva v oblaku, megli in na robu glede na varnost, zaupanje in zanesljivost storitev,

2. kognitivno in kontekstno ozaveščeno računalništvo, ter reševanje pristranskosti v umetni inteligenci,

3. decentralizirani demokratični mehanizmi upravljanja, dokazi, ki temeljijo na soglasju, preverjanje in certificiranje, ki prispevajo k zaupanja vrednemu internetu naslednje generacije, ki podpira človeštvo v vseh vidikih življenja,

4. napredni koncepti, povezani z razširljivostjo, interoperabilnostjo, energetsko učinkovitostjo, zasebnostjo in varnostjo, za izdelavo zanesljivih gradnikov interneta naslednje generacije,

5. napredni koncepti ontologij, modeli virov, mehanizmi ugleda in tokenizacije za decentralizirano upravljanje informacij in znanja,

6. napredni koncepti digitalnih dvojčkov.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
15
ur
predavanj
15
ur
avditornih vaj
20
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.42 - Laboratorij LPT
Nosilec predmeta
Prostor:R2.47 - Kabinet
Drugo
Prostor:R2.09 - Kabinet