• Šifra predmeta:90066
  • Kreditne točke:0
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
15
ur
predavanj
45
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.09 - Kabinet