• Šifra predmeta:90070
  • Kreditne točke:0
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
25
ur
predavanj
45
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.21 - Kabinet