• Šifra predmeta:90072
  • Kreditne točke:0
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
15
ur
predavanj
15
ur
seminarskih vaj