• Šifra predmeta:BDP25 (FVV UM)
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
10
ur
predavanj
  • Izvajalci
SV
Nosilec predmeta
Prostor:FRI