• Šifra predmeta:M0420
  • Kreditne točke:5
  • Semester: poletni
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
30
ur
avditornih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.49 - Kabinet