• Šifra predmeta:PEF4215
  • Kreditne točke:5
  • Semester: zimski
  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
30
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.61 - Kabinet