• PKP 1 - Fotogrametrično zajemanje 3D podatkov
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 1 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2014 - 2014
  • Opis

S projektom »Fotogrametrično zajemanje 3D podatkov« smo želeli približati postopke samodejnega 3D modeliranja na podlagi digitalnih fotografskih in video posnetkov končnim uporabnikom. V okviru projekta smo se osredotočili predvsem na profesionalne uporabnike s področja klasične ter podvodne arheologije.

Fotogrametrija je področje, ki se aktivno razvija skozi desetletja, s prodorom novih tehnologij na področju digitalne fotografije ter povečevanjem kapacitet računalniških sistemov pa se približuje tudi končnim uporabinkom. Na podlagi preteklih izkušenj se je izkazalo, da je ključni dejavnik, ki zavira široko uporabo razpoložljivih tehnologij predvsem pomankljiva definicija standardnih postopkov zajema multimedijskih podatkov, ki bi z visoko mero zaupanja zagotavljali izdelavo kvalitetnih 3D modelov, ki bi jih bilo možno uporabljati za digitalno arhiviranje, analizo ter virtualno predstavitev predmetov. Namen projekta je bil, da s pomočjo usmerjenih testov v nadzorovanem ter realem okolju pripravimo ter popišemo postopke za zajem.

Analizirati smo želeli tudi možnosti za samodejno umeščanje pridobljenih 3D modelov v realni geografski prostor, s čimer bi premostili dodatno oviro zajema arheoloških najdbišč. Pogosto se je namreč izkazalo, da je to eden izmed najbolj zapletenih korakov, pri katerem lahko že majhna napaka v začetnih predpostavkah vodi do signifikantnih odstopanj.

Študentom smoželeli približati tudi informacijske rešitve ter tehnologije, ki se običajno uporabljajo za potrebe fotogrametričnega zajemanja, ter skupaj z njimi analizirati možnosti integracije.

  • Logo
Logo