• PKP 1 - Študija za integracijo interaktivne računalniške instalacije v arhitekturo nove stavbe FRI
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 1 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2014 - 2014
  • Opis

Arhitekturna zasnova nove zgradbe Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (FRI UL) ponuja veliko možnosti za poživitev in nadgradnjo bivalnega prostora. Namen projekta Študija za integracijo interaktivne računalniške instalacije v arhitekturo nove stavbe FRI je bil, povezati študente fakultete s študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL, da bi v interdisciplinarni skupini pod vodstvom mentorjev z različnih področij zasnovali in izdelali prototip novomedijske arhitekturne opreme. Študenti so ob praktičnem delu spoznali možnosti in ovire pri načrtovanju računalniške instalacije, tj. komunikacijskega modula, ki računalniško tehnologijo umešča v konkreten družbeni in prostorski okvir.

Prototip je zamišljen kot nadgradnja betonske stene v glavni avli s poslikavo, ki predstavlja delovno okolje, katerega center je računalnik. Na mestu zaslona naslikanega računalnika je video projekcija, ki jo sestavlja serija projektov sodelujočih študentov: videi, animacije, obogatena resničnost z računalniškim vidom, predstavitev izdelkov študentov FRI, ki so nastali v zadnjem letu pri različnih predmetih, in prikaz avtomatsko oblikovanih novic s strani fakultete.

Študenti so za projekt izdelali serijo videov, ki tematizirajo različne vidike računalništva: hardver, softver in mešano resničnost. Kot kuliso za fakultetno avlo so posneli video o notranjosti in sestavljanju računalnika. V seriji črkovnih animacij avtorica videa sestavlja kratico fakultete iz enakih pravokotnikov, pri čemer je premikanje virtualnih pravokotnikov navidezno vodeno prek njenih gibov, obe plasti, video posnetek in animacija pa skupaj tvorita duhovito podobo mešane resničnosti (izdelano z Adobe After Effects). Tretja, tridimenzionalna računalniška animacija, združi elemente nove celostne grafične podobe fakultete s fotografijo nove stavbe in različnimi grafičnimi elementi, ki označujejo študijske vsebine v slogu informacijskega oblikovanja (izdelano v programskem okolju Cinema 4D Studio).

Obogatena resničnost deluje tako, da program prek kamere pridobiva sliko prostora ter jo v realnem času projicira na zaslon v instalaciji skupaj z dodanimi plastmi animiranih virtualnih modelov. S pomočjo računalniškega vida v prostoru prepozna ljudi, ki s svojo prisotnostjo vplivajo na premikanje virtualnih vesoljskih ladij, ki preletavajo avlo nove stavbe FRI. Drug projekt v okviru obogatene resničnosti na podlagi zaznanih obrazov v avli izrisuje vizualno zanimivo barvno sled premikanja obiskovalcev.

Predstavitveni video študentskih izdelkov je namenjen temu, da se vsako leto prikaže izbor zanimivih projektov, ki so nastali v okviru različnih predmetov, na podlagi česar se bodoči študentje tudi lažje odločajo za izbirne predmete. Za aktualne novice je bil izdelan spletni uporabniški vmesnik, ki ustvari novice v obliki letakov. Uporabljene so spletne tehnologije PHP, HTML in Javascript. Uporabnik bo v spletni formi izbral vrsto novice in vnesel ustrezne tekstovne podatke. Lahko bo pripel tudi sliko, ki se bo uporabila za ozadje, QR kodo ter morebitni logotip dogodka. Glede na izbrano vrsto novice se bo izbrala ustrezna barvna podoba letaka.

Delo na projektu je bilo ustvarjalno in praktično. S projektom smo želeli pokazati možnosti razvoja likovnega izražanja v povezavi z računalniško tehnologijo ter spodbuditi razmišljanje o medijskih fasadah kot novem komunikacijskem kanalu v urbanem prostoru.

  • Logo
Logo