• PKP 1 - Brezžični vmesnik za Pitotovo cev
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 1 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2014 - 2014
  • Opis

Študenti so v okviru projekta izdelali brezžični vmesnik za Pitotovo cev. Ta je sestavljen iz dveh modulov: prvega na krilu letala in drugega v notranjosti. Naloga študentov je bila, da razvijejo vgradno programsko opremo za oba modula. Funkciji vgradne programske opreme modula na krilu letala, sta bili zajem meritev na Pitot-Prandtlovi cevi ter brezžično pošiljanje podatkov na drug modul, v notranjosti letala. Funkcije vgradne programske opreme na modulu v notranjosti letata, pa so bile: brezžični zajem podatkov, ki jih pošilja prvi modul, preračun vrednosti v hitrost, pošiljanje podatkov za prikaz na instrumentu v pilotovi kabini ter pošiljanje podatkov na namensko napravo za beleženje podatkov.

  • Logo
Logo