• EtnoFletno - Slovenska ljudska pesem in glasba na mobilnih napravah
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( EtnoFletno )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2014 - 2015
  • Opis

Projekt zajema razvoj spletno-mobilne rešitve, ki želi obuditi stik posameznika z ljudsko pesmijo in glasbo. Rešitev bo omogočala interakcijo z izbranim delom gradiva Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU s ciljem, da oživi dojemanje ljudske glasbe, njeno uporabo in interpretacijo s strani širokega kroga uporabnikov. Namen projekta je ta del slovenske kulturne dediščine umestiti v izobraževalni proces in ga približati širši množici uporabnikov ter s privlačnostjo inovativnih pristopov doseči tudi tiste, ki se namensko z ljudsko pesmijo in glasbo ne ukvarjajo.