• eEksperimenti - Moderno poučevanje naravoslovja z uporaba fleksibilnega merilnega sistema z odprtokodnim programjem
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( eEksperimenti )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2015 - 2015
  • Opis

Projekt je namenjen dopolnitvi in nadgraditvi pouka naravoslovja in tehnike na srednjih in delno tudi osnovnih šolah s spletno platformo, ki bo omogočala izvajanje raznovrstnih realnih eksperimentov. Izdelali bomo spletne aplikacije za izvajanje realnih eksperimentov z uporabo zmogljive merilne kartice in senzorjev ter vse skupaj podprli z didaktično podporo. Eksperimenti bodo služili kot primer uporabe e-storitev oziroma aplikacij torej v demonstracijske in promocijske namene, sicer pa bodo aplikacije izdelane tako, da bodo omogočale kreativno izvajanje zelo raznovrstnih eksperimentov, ki si jih bodo lahko zamislili uporabniki sami. Merilna oprema bo predvidoma osnovana na merilni kartici Red Pitaya podjetja Instrumentation Technologies iz Solkana. Kartica omogoča zajem dveh analognih signalov s hitrostjo 125 MS/s s 14 bitno resolucijo, ima dva analogna izhoda, ki ju je mogoče uporabiti za izvedbo izhodnih signalov praktično poljubnih oblik, ter vrsto digitalnih vhodov in izhodov, kar omogoča izvajanje tudi kompleksnih merilnih operacij za ceno le nekaj sto evrov, kar je bistveno manj, kot bi potrebovali za klasičen način izvajanja eksperimentov z merilnimi napravami (funkcijskimi generatorji, viri, osciloskopom itd.). Kartica je zasnovana na odprtokodnem operacijskem sistemu Linux in omogoča dobro spletno povezljivost. Zato je idealna za realizacijo predloženega projekta. V njem bomo izdelali aplikacije, ki bodo vključevale merjenje toka, napetosti, svetlobe, temperature, pritiska itd. in bodo omogočile spletno uporabo funkcijskega generatorja, vira napetosti, osciloskopa in spektralnega analizatorja. Zasnovali bomo tudi sistem za izvajanje oddaljenih eksperimentov, shranjevanje in izmenjavo rezultatov na Arnesovem strežniku ter inovativni način za spremljanje eksperimentov za osebe s posebnimi potrebami s pomočjo pretvorbe grafičnega prikaza v zvokovnega. Celotno platformo bomo podprli s promocijskimi aktivnostmi, seminarji, medijsko podporo ter strokovnimi analizami in prispevki. Pričakujemo, da bo izdelana platforma obogatila in nadgradila način poučevanja naravoslovja in tehnike ter dodatno motivirala učence za ta področja.