• CODE Q - Učenje programiranja s samodejno generiranimi namigi
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( CODE Q )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2014 - 2015
  • Opis

V Sloveniji in Evropi vlada veliko pomanjkanje programerjev in ostalih strokovnjakov s področij IKT. Visoka udeležba mladih na dogodkih za popularizacijo programiranja kaže, da med njimi obstaja precej zanimanja za te teme. Žal se to zanimanje kasneje ne odrazi v visokem vpisu najboljših dijakov na tehnične fakultete. Del problema izvira iz dejstva, da se programiranje uči le na nekaterih šolah, prav tako pa ni dovolj primerno usposobljenega učiteljskega kadra, ki bi mlade znal usmerjati v take poklice.

V okviru projekta bomo ta problem naslovili s spletno platformo za samostojno reševanje programerskih nalog. Podobne storitve sicer obstajajo, vendar uporabniku nudijo le najosnovnejšo povratno informacijo ali je njegov program pravilen ali ne. Sprotno podajanje učencu prilagojenih povratnih informacij je ključnega pomena pri običajnem poučevanju; z našo aplikacijo želimo to omogočiti vsem. Z ustreznimi namigi in razlagami bomo olajšali samostojno učenje in na ta način hkrati preprečevali padec motivacije.

Za podajanje povratnih informacij bo skrbel napreden ekspertni modul, ki bo namige črpal iz več virov. Poleg vnaprej pripravljenih razlag bo s pomočjo metode, ki smo jo razvili, znal sam najti in odpraviti pogoste napake v programih s pomočjo analize preteklih rešitev. Mobilna aplikacija bo omogočala tudi poganjanje programov na robotih Lego Mindstorms oziroma Thymio. Robotovo izvajanje programa bo služilo kot vizualni namig, s čimer bomo poskrbeli za dvig motivacije pri otrocih.

Storitev bo odprta za vse in bo uporabna za samostojno učenje ali kot dodatek pri rednemu pouku. Zaradi enostavnega dodajanja novih vsebin jo bodo učitelji lahko vključili v svoje pedagoško delo. Uporabniški podatki (informacije o rešenih nalogah in delne rešitve) bodo shranjeni v oblaku, kjer bo potekalo tudi generiranje namigov. Tako bo aplikacijo mogoče uporabljati tudi na manj zmogljivih mobilnih napravah, uporabniki pa bodo lahko do sistema dostopali od koderkoli.