• PKP 2 - Vizualizacija in analiza omrežij javnih financ
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 2 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2015 - 2015
  • Opis

Zajem in analiza velike količine podatkov je trenutno zelo aktualno področje v vseh sferah raziskovalnega in tudi poslovnega sveta. S kvalitetno vizualizacijo dobimo boljši vpogled v podatke in pogosto pridobimo nova vedenja o njih. Pogled na podatke kot na omrežje pa nam da bolj globalen pogled na interakcije in povezanost med subjekti v sistemu. Analiza velikih omrežij je področje, ki je z napredkom tehnologij in algoritmov omogočila, da se lahko lotevamo analiziranja realnih (zelo velikih) omrežij.

Namen tega projekta je prikazati izzive in priložnosti, ki jih nudi napredna vizualizacija velikih omrežij. To bomo prikazali na primeru vizualizacije baze podatkov, ki je nastala v projektu Komisije za preprečevanje korupcije (sistem Supervizor). Supervizor že omogoča vizualizacijo podatkov, vendar je ta vizualizacija zelo lokalna (zgolj za eno organizacijo naenkrat). Kot je že bilo razvidno iz projekta Supervizor, je v širokem interesu javnosti, da ima na voljo ne zgolj surove podatke, ampak tudi dobro (in enostavno) orodje za vizualizacijo teh podatkov. Rezultati tega projekta bodo zato dostopni širši javnosti, predstavljali pa bodo tudi dobre temelje za pripravo vizualizacij podatkov v drugačnih domenah - tako v javni kot v zasebni sferi.

  • Logo
Logo