• PKP 2 - Analiza in vizualizacija dejavnikov vpliva na obiskanost organizacij
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 2 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2015 - 2015
  • Opis

Kakovostna analiza podatkov je eden izmed temeljev za uspešno delovanje gospodarskih, kulturnih, izobraževalnih in drugih organizacij. Nekatere organizacije, ko so npr. gledališča, muzeji, trgovski centri, restavracije, šole in fakultete, beležijo velike fluktuacije različnih obiskovalcev, katerih število je odvisno od mnogih dejavnikov kot so npr. vreme, dogodki vezani na koledar in dela prosti dnevi, plačilni dnevi, oglaševalske akcije itd. Aktivni dejavniki vpliva na obiskanost se med organizacijami lahko močno razlikujejo. Pogosto odvisnosti niso očitne, zato je za njihovo odkritje potrebna poglobljena statistična in računalniška analiza, kjer je znanih že več pristopov analize. Pri obdelavi velike količine podatkov se pojavi potreba po učinkovitih in enostavnih računalniških orodjih za analizo in vizualizacijo podatkov. Že samo slednje je ključnega pomena v procesih odločanja v organizacijah. Podatki o potencialnih dejavnikih vpliva so mnogokrat že na voljo (npr. vreme), prav tako ima mnogo organizacij že vpeljane mehanizme za vodenje evidence obiskanosti, manjka le ustrezna računalniška predstavitev, analiza in prikaz. Predlagana tematika projekta sodi na širše področje tako imenovanih "pametnih mest", kjer se s pomočjo tehnologije izboljšuje mestne življenjske pogoje.

  • Logo
Logo