• PKP 2 - IOLAR - Upravljanje s človeškimi viri v prevajalskem procesu
Naročnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ( PKP 2 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2015 - 2015
  • Opis

V prevajalski industriji so najbolj dragoceni viri človeški prevajalci. Cilj tega projekta je bil ustvariti okolje za učinkovito spremljanje in upravljanje človeških virov v procesu prevajanja.

  • Logo
Logo