• Računalniško podprto družbeno odločanje (COST Action IC1205)
Naročnik: Evropska komisija
Tip projekta: Ostali mednarodni projekti
Trajanje projekta: 2012 - 2016