• Sinergetika kompleksnih sistemov in procesov
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2015 - 2019
  • Opis

Razvoj novih tehnologij, sistemov in materialov s časovno spremenljivimi lastnostmi poleg obvladovanja in razumevanje posameznih izoliranih enot in fizikalnih pojavov zahteva razumevanje in obvladovanje povezanih in distribuiranih sistemov ter procesov katerih vedenje opredeljujejo predvsem vzajemne nelinearne interakcije, ki pogosto lahko vodijo do nestabilnosti in celo kaotičnosti. Zato so opis, karakterizacija in razumevanje kompleksnosti sistemov in procesov, ki izhajajo iz nelinearnih interakcij in nestacionarnosti, predmet številnih intenzivnih znanstvenih raziskav, v katere se vključujemo tudi v okviru raziskav programske skupine Sinergetika kompleksnih sistemov in procesov.

Sinergetska obravnava temelji predvsem na empiričnem opisu. Zato se poleg opisa in karakterizacije dinamske nestabilnosti in kompleksnosti tehniških in tehnoloških procesov in sistemov ukvarjamo, in z rezultati prispevamo k razvoju znanosti, tudi na področju nelinearne analize stacionarnih in nestacionarnih časovnih vrst, metod za avtomatsko spremljanje, empiričnega in adaptivnega modeliranja ter uporabi modelov za identifikacijo, napovedovanje, optimizacijo in krmiljenje stanj kompleksnih procesov na osnovi več senzorskih podatkov.

Z uporabo metod sinergetike, tako poleg razumevanja fizikalnih lastnosti ter razumevanja in obvladovanju kompleksnosti tehnoloških procesov, ki so posledica nelinearnih interakcij različnih procesnih spremenljivk, prispevamo k tesnejši vzajemni povezavi fizike, informatike ter tehničnih znanosti tako z vidika teoretičnih, kakor tudi uporabno naravnanih raziskav kompleksnih sistemov in procesov. Slednje je nujno potrebno za celovito obravnavo ter napredek in razvoj tehniških znanosti, kakor tudi za razvoj novih tehnologij, produktov, sistemov in procesov.

Z raziskavami na omenjenih tematikah in z uporabo metod sinenergetike aktivno sodelujemo in skrbimo za razvoj znanosti na področju opisa ter karakterizacije dinamike in stabilnosti kompleksnih tehnoloških procesov, na področju raziskav in uporabe metod nelinearne analize časovnih vrst, raziskav in razvoja adaptivnih inteligentnih sistemov za avtomatsko modeliranje, spremljanje, nadzor, krmiljenje in optimiziranje kompleksnih tehničnih in tehnoloških sistemov in procesov. Pomembnost rezultatov za razvoj znanosti potrjujejo tudi objave rezultatov raziskav v visoko kakovostnih znanstvenih revijah kakor tudi njihova visoka odmevnost.