• Agreement Technologies (COST Action IC0801)
Naročnik: Evropska komisija
Tip projekta: Ostali mednarodni projekti
Trajanje projekta: 2008 - 2012
  • Opis

Agreement Technologies (AT) so tehnologije, ki se nanašajo na računalniške sisteme, v katerih se avtonomni programski agenti (običajno v imenu ljudi) pogajajo drug z drugim, da bi prišli do obojestranskega dogovora.

Cilj projekta je koordinacija nacionalnih prizadevanj glede nove paradigme porazdeljenih sistemov, ki bo temeljila na konceptu dogovarjanja med programskimi agenti. Agent ima možnost, da dogovor sprejme ali ne; vendar ga mora sprejeti, če tako narekujejo pravila v že sprejetih dogovorih. V paradigmo bodo vključene lastnosti, kot so avtonomija, interakcije, mobilnost in odprtost, ki bodo obravnavane iz praktičnega in teoretičnega vidika. Pri opredelitvi, specifikaciji in verifikaciji takih sistemov bodo uporabljeni koncepti, kot so semantična poravnava, pogajanje, dokazovanje, virtualne organizacije, učenje, realni čas in številne druge tehnologije. Preučene bodo tako funkcionalne kot nefunkcionalne lastnosti. Varnost izvedbe bo temeljila na zaupanju in ugledu. Stopnja zaupanja in ugleda bo v pomoč agentom pri odločitvah, s kom stopiti v interakcijo in kakšne pogoje sprejeti.